Skip to main content

Skarings Fönsterputs & Städ AB (numer namnändrat till Clean Factory Sweden AB) har den 13 juni 2023 tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i Enskede Hem & Trädgård AB.

Enskede Hem & Trädgård AB är ett välskött städbolag inom segmentet hemstäd, och är verksamt i Stockholm. Bolaget omsätter ca 2 msek och har 5 anställda.

Skarings befinner sig i ett spännande utvecklingsskede med ett starkt år bakom sig, med en omsättning på 50 msek. Efter ett första förvärv inom hemstädning år 2021 fortsätter nu Skarings sin expansion inom det marknadsssegmentet med ett nytt förvärv.

Enskede Hem & Trädgård kommer att tillföra Skarings kompetens och kunder inom privatmarknaden, medan Skarings bidrar med nya målgrupper, struktur och IT-plattformar till affären.

Nuvarande ägare, Suvi Silva, kommer att stå till förfogande under 2023 för att säkerställa ett smidigt och framgångsrikt ägarbyte, med kontinuitet för både kunder och medarbetare.

“Enskede Hem & Trädgård AB är ett välskött och stabilt bolag inom hemstädning. Vi har trogna kunder som sköts av våra lojala och erfarna anställda. Vi känner oss trygga med att Skarings kommer att kunna förvalta och utveckla det vi har byggt upp på ett utomordentligt sätt. Skarings delar våra värderingar, vilket är en avgörande faktor för en fortsatt fin utveckling. Vi ser att det finns fördelar med samgåendet både för våra kunder samt våra anställda i och med att Skarings är ett väletablerat företag.” säger Suvi Silva, ägare till Enskede Hem & Trädgård.

”Vi är stolta att få förtroendet att ta över ansvaret för Enskede Hem & Trädgård. Bolaget har en mycket fin bakgrund och marknadsposition med lojal personal och trogna kunder. Vi ser fram mot att fortsätta att utveckla verksamheten.”, berättar Mattias Åberg, VD på Skarings.